Reklamace a vrácení zboží

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel (výše uvedené se vztahuje výlučně na fyzické osoby, které nabývají zboží za účelem mimo svou podnikatelskou činnost) má právo do 14 dnů od převzetí zboží oznámit společnosti (na kontaktní e-mailovou adresu info.cz@funlama.eu), že odstupuje od smlouvy aniž by musel své rozhodnutí odůvodnit.

V případě odstoupení od smlouvy společnost neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí všechny přijaté platby.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel informovat společnost (na kontaktní e-mailové adrese info.cz@funlama.eu) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným klasickou poštou, resp. e-mailem). Za tímto účelem může spotřebitel použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Našim zákazníkům nabízíme také digitální formulář pro odstoupení od smlouvy.

Vyplňte následující formulář a vyřiďte odstoupení od smlouvy rychle a snadnoPokyny k vyplnění formuláře jsou umístěny pod formulářem.

Potřebujete pomoci s vyplněním digitálního formuláře?

1. Zadejte číslo objednávky, které naleznete na faktuře, kterou jste obdrželi na Váš e-mail. Objednací číslo začíná CZ-CZ-

2. Zadejte e-mailovou adresu NEBO telefonní číslo, které jste použili při objednávce.

3. V dalším kroku zvolte jednu z možností (vrácení výrobku, výměna výrobku nebo reklamace výrobku).

4. Vyplňte požadovaná pole a odešlete formulář.

VAROVÁNÍ!
Pokud jste za produkt zaplatili dobírkou, potřebujeme váš IBAN, na který vrátíme kupní cenu. V případě platby kartou nebo přes PayPal vrátíme finanční prostředky na použitou platební metodu.

Účet (IBAN) vypadá takto: CZxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx (na místo “x” jsou číslice) a najdete jej na přední nebo zadní straně bankovní karty (v závislosti na bance a typu bankovní karty).

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese info.cz@funlama.eu

Aby mohla být zohledněna lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslání oznámení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, společnost mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, vrátí přijatou platbu včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů v důsledku výběru typu doručení, který není nejdostupnější standardní formou doručení nabízenou společností). Takovou náhradu provede společnost stejnými platebními prostředky, jaké byly použity při původní transakci, pokud není výslovně dohodnuto jinak; Spotřebitel v žádném případě nebude nést žádné náklady v důsledku vrácení peněz. Společnost může zadržet platbu, dokud neobdrží vrácené zboží nebo dokud spotřebitel nepošle důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Lhůta počíná běžet jeden den po datu převzetí. Jediné náklady účtované spotřebiteli v souvislosti s odstoupením od smlouvy jsou náklady na expedici (dopravu) zboží, které jsou vypočteny podle ceníku doručovatelské služby. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy (kupy). Pokud spotřebitel již začal zboží používat nebo odstranil bezpečnostní nálepku, odstoupení od smlouvy již není možné.

Přijaté zboží musí být vráceno nepoškozené a ve stejném množství, pokud není zboží zničeno, poškozeno, ztraceno nebo se jeho množství bez zavinění spotřebitele nesnížilo. Výrobce zboží předepisuje i jeho originální obal (v souladu s § 36 – zákona o ochraně spotřebitele). Vzhledem k tomu, že obal je nedílnou součástí zboží, musí být uveden iv původním stavu při převzetí zboží (t.j. nepoškozený a ve stejném množství).

V případě odstoupení od smlouvy, kde byl použit propagační kód, se tyto prostředky považují za slevu a nevracejí se (vrací se zaplacená částka). V případě použití dárkové poukázky funlama ©; tento se považuje za platební prostředek a při odstoupení od smlouvy se mu zaplacená částka vrátí na jeho IBAN (transakční účet, o kterém informuje v oznámení o odstoupení).

Vrácení peněz bude provedeno co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. V zájmu jistoty, správnosti a včasnosti vrácení peněz, jakož i zajištění evidence plateb, se vrácení platby kupujícímu uskutečňuje výlučně převodem na jeho transakční účet. Vrácení platby v hotovosti není možné! Vrácení přijatého zboží společnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy se považuje za oznámení o odstoupení od smlouvy.

Ve výjimečných případech, kdy produkty nejsou vráceny v souladu se ZVPot, můžeme spotřebiteli nabídnout koupi věci s přiměřenou náhradou, která je určena v zápisu při vrácení. Nákup se sníženou hodnotou je brán v úvahu při potvrzení spotřebitelem e-mailem. Spotřebitel profituje ze zmíněného odkupného jen při objednávce jiného zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy na produkty v sadě

Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy pro některou z položek, které tvoří sadu, může požádat o vrácení peněz nebo výměnu za jinou položku. Spotřebitel může vrátit nebo vyměnit jeden nebo více produktů ze soupravy. Spotřebitel při odstoupení od smlouvy na zboží ze sady obdrží vrácenou částku ve výši peněžních prostředků zaplacených za předmětné zboží, které vrací. Při výměně za jiné zboží musí být spotřebitel při hledání alternativy opatrný, aby si vybral zboží, které má stejnou nebo vyšší online cenu jako je online cena zboží, které vrací k výměně. Úspora a cena se však mohou změnit. Pokud je úspora na novém vybraném zboží větší než úspora na vráceném zboží, rozdíl nebude vrácen a výměna bude probíhat podle storno podmínek pro produkty ze sady.

Absence práva na odstoupení od smlouvy a ztráta práva na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v následujících případech resp. smlouvy: (pokud se smluvní strany předtím nedohodly jinak):

1. na zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách trhu, na které společnost nemá vliv a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2. o zboží, které je vyrobeno podle přesného návodu spotřebitele a přizpůsobeno jeho osobním potřebám;

3. na zboží, které se rychle kazí nebo mu končí trvanlivost;

4. o poskytování služeb, pokud společnost splní smlouvu v celém rozsahu a poskytování služby začalo na základě předchozího výslovného souhlasu a souhlasu spotřebitele, ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, když jej společnost v plném rozsahu splní;

5. o dodávce zapečetěných zvukových nebo obrazových záznamů a počítačových programů, pokud spotřebitel po dodání otevřel bezpečnostní plombu;

6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů, kromě smluv o předplatném k dodání takových publikací;

7. o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud spotřebitel po dodání otevřel pečeť;

8. o dodávce zboží, které je vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;

9. o dodávce alkoholických nápojů, jejichž cena je dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a které lze dodat po 30 dnech, a jejich skutečná hodnota závisí na výchylek trhu, na které společnost nemá vliv.

REKLAMACE PRODUKTU

Pokud jste obdrželi poškozený nebo nefunkční produkt, dejte nám vědět ihned, jakmile produkt obdržíte. Pošlete nám popis poškození na e-mailovou adresu info.cz@funlama.eu spolu s fotografií nebo videem produktu, které jasně ukazuje poškození.

Upřímně se omlouváme za způsobené nepříjemnosti a vaši stížnost budeme řešit přednostně.

VÝMĚNA PRODUKTŮ

Pokud Vám velikost nebo barva objednaného produktu nevyhovuje, můžete si jej bezplatně vyměnit. Pro výměnu nám napište na info.cz@funlama.cz. Jediné náklady účtované spotřebiteli v souvislosti s výměnou jsou náklady na expedici (dopravu) zboží, které jsou kalkulovány podle ceníku zásilkové služby. Pokud spotřebitel již začal zboží používat nebo odstranil bezpečnostní nálepku, odstoupení od smlouvy již není možné.

VZOR VRATKOVÉHO FORMULÁŘE

Klepnutím ZDE získáte přístup k formuláři.

NĚKOLIK TIPŮ PŘI PŘEBÍRÁNÍ ZÁSILKY – VÁŠ NÁKUP

Možnost vrácení nebo výměny produktů je určena k tomu, abyste v případě nespokojenosti s produkty mohli nákup bez problémů zrušit. To znamená, že máte i určité povinnosti. Při výměně nebo vrácení produktů postupujte podle níže uvedených tipů.

– Opatrně otevírejte obal a uchovávejte jej nepoškozený.

– Uschovejte fakturu, protože obsahuje adresu, na kterou můžete balík vrátit.

– Výrobek si důkladně prohlédněte, v případě potřeby jej důkladně vyzkoušejte – dávejte pozor, abyste výrobek nepoškodili.

– Neodstraňujte štítky, dokud si nejste jisti, že si produkt ponecháte.